Bureau

N0.0RDPEIL landschap.erfgoed is een inspirerend en creatief ontwerp-, onderzoek- en adviesbureau voor landschap, erfgoed, cultuurhistorie, archeologie en recreatie & toerisme. Het bureau staat onder leiding van Els van der Laan.

De werkvelden waarin N0.0RDPEIL actief is zijn de peilers Landschap.Erfgoed, Cultuurhistorie.Archeologie en Recreatie.Toerisme. Samen met onze opdrachtgevers, de bewoners en de belanghebbenden ontvouwen we op een duurzame manier de structuur van het landschap.

Dat doen we door de identiteit, het DNA van de plek, als uitgangspunt te kiezen. Het verleden, het heden en de toekomst met elkaar te verbinden en bewoners te hechten aan de betekenis van hun ontwikkelde leefomgeving en de ruimtelijk kwaliteit ervan.

Door de inzet en interactie levert N0.0RDPEIL een integraal en samenhangend advies en product. De producten zijn gericht op het visualiseren en inzichtelijk maken van ruimtelijke voorstellen, die tevens kunnen worden gebruikt voor subsidieaanvragen en fondsenwerving. De ontwerpen, planvisies en adviezen bestrijken alle schaalniveaus; van het landelijk gebied tot aan de stads- of dorpsranden. Er wordt gewerkt op het conceptuele en abstracte niveau, maar ook op het niveau van de detaillering van de planonderdelen. Hiermee kan beleid worden geformuleerd of uitvoering plaatsvinden.

N0.0RDPEIL wil op hoog niveau een vormgevende bijdrage leveren aan de ruimtelijke en functionele kwaliteit van het (erfgoed)landschap, de gebouwde omgeving en de openbare ruimten in Nederland.

NP STEMPEL ICONEN_GROEN.jpg NP STEMPEL ICONEN_ROOD.jpg NP STEMPEL ICONEN_BLAUW.jpg NP STEMPEL ICONEN_GRIJS.jpgInformatieblad N0.0RDPEIL landschap.erfgoed

Twitter icon Facebook icon LinkedIN icon

gerelateerd