werkvelden N0.0RDPEIL

landschap_erfgoed_projecten.jpg  cultuurhistorie_archeologie_projecten2.jpg  recreatie_toerisme_projecten2.jpg


Gebiedsontwikkeling en identiteit
Integrale visies voor het platteland en stadsrandzones vanuit de identiteit gezocht naar transities op het gebied van landbouw, natuur, recreatie en wonen-werken.

Advies & Onderzoek - historisch onderzoek
Onderzoek en toekomsperspectief cultuurhistorie en erfgoed.

Advies & Onderzoek - ontwerponderzoek
Onderzoek naar ontwerpmethodieken en strategieën voor actuele thema's in relatie tot het verleden en heden en gericht op nieuwe ontwikkelingen.

Advies & Onderzoek - supervisie en advies
Adviseurschap (persoonsgebonden) voor projecten en voor opdrachtgevers (atelierleider)

Regionale stedenbouw - Structuurvisie en strategie
Integrale visie in stedelijke gebieden en dorpen waarbij vanuit de identiteit van het bebouwde gebied naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden wordt gezocht.

Lokale stedenbouw - Beeldkwaliteit en ontwerp
Verkavelingsplannen (voorlopig en definitief ontwerp) voor het stedelijke gebied in combinatie met beeldkwaliteitsplannen.

Lokaal ontwerp en kwaliteit
Inrichtingsplannen (voorlopig en definitief ontwerp) voor het landelijke gebied en stadsrandzones.

Twitter icon Facebook icon LinkedIN icon