rechtspositie

N0.0RDPEIL landschap.stedenbouw is lid van de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL) en de Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP). Alle werkzaamheden worden geleverd volgens de voorwaarden van de DNR 2005 of RVOI 2001.

  • NVTL
  • BNSP
  • RVOI 2001: Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau.
  • DNR 2011: Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur.
  • Algemene voorwaarden en tarieven: algemene voorwaarden en tarieven van N0.0RDPEIL landschap.stedenbouw.
Twitter icon Facebook icon LinkedIN icon

bijlagen/downloads