XIV Winschoten en omgeving

107. Oude Werf

108. Sterrebos

109. Huis te Wedde

110. Tuin Hesse

 

Winschoten en Wedde liggen op en rond ‘De Garst’, een keileemrug in het oosten van de provincie Groningen die al sinds de twaalfde eeuw werd bewoond. De regio was niet erg rijk, maar had desalniettemin door de omringende veenontginningen wel een bron aan inkomsten. Ook in dit deel van de provincie Groningen waren borgen gelegen, zoals de Burcht te Wedde. Hier woonden onder meer bestuurders en rechters als A.H. van Swinderen en W. de Sitter.
Winschoten kreeg in 1825 stadsrechten van Koning Willem I. In 1826-1827 werd op initiatief van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen als werkverschaffingsproject voor werklozen het Sterrebos aangelegd. De bedenker van dit plan was Ds. B.H.
Steringa Kuijper. Het park werd in twee delen in landschappelijke stijl aangelegd en door een tunnel met elkaar verbonden.
Ten noorden van Winschoten, in Bovenburen, ligt buitenplaats De Oude Werf. De tuin van Oude Werf werd in de negentiende eeuw na 1830 aangelegd en wordt gekenmerkt door slingerende vijvers en een theekoepel, die op een heuvel aan de voet van de vijver is gelegen.
Hoewel in de regio Winschoten geen namen van ontwerpers bekend zijn, en ook de betrokkenheid van Roodbaard niet kan worden aangetoond, zien we op verschillende plekken wel herkenbare ontwerpmethoden terug.

« vorige pagina