XVIII Kop van Drenthe

130. Huis Terheyl

131. Mensinge

132. Huis Westervelde

 

Het grensgebied tussen Groningen en Drenthe is vanaf de middeleeuwen onder verschillende invloedssferen geweest. Het strategisch gelegen Roden speelde met name in de vijftiende en zestiende eeuw een belangrijke rol in conflicten waarbij de stad Groningen of het bisdom Utrecht betrokken waren. Als ‘versterkt’ huis had ook Mensinge hierbinnen een belangrijke rol. In de oorlogen die de regio vanaf de vijftiende tot zestiende eeuw in zijn greep hadden, werd huis Mensinge in ieder geval twee maal geplunderd en vernield.

In de achttiende en negentiende eeuw is er sprake van een andere relatie tussen het gebied en de stad Groningen. De regio rondom Roden was een geliefde plek voor de gegoede Groninger en Drentse bevolking om hun buitens te vestigen. Aangezien vanaf oudsher hier de verbindingswegen slecht waren, werden deze buitens hoofdzakelijk in de zomermaanden gebruikt.

Belangrijke buitens in het gebied zijn onder meer Huis Mensinge en Huis Terheijl. Huis Mensinge, dat al in middeleeuwen een belangrijke havezate was, kwam begin negentiende eeuw in bezit van de familie Kymmell, een belangrijke regentenfamilie in Drenthe. Leden van de familie Kymmell bewoonden dankzij aankoop, vererving of huwelijk onder andere Vredeveld in Assen, Huis Westervelde in Westervelde (nabij Roden) en Huis Overcinge in Havelte. Zowel Vredeveld, Huis Westervelde als huis Mensinge kregen in de negentiende eeuw een landschappelijke aanleg. Ook het nabij gelegen Huis Terheijl (Nietap) had al aan het begin van de negentiende eeuw een landschapspark. 

« vorige pagina