V Gaasterland

43. Huis Rijs

44. Rinia State

45. Kippenburg

46. Lyclamabos

47. Beuckenswijk

48. Grovestins

 

Gaasterland is uniek dankzij de reliëfrijke ligging op de dekzandruggen die in de Saalien-ijstijd zijn ontstaan. In deze regio zijn de buitens niet gelegen bij een dorpskern, maar ze vormen een onderdeel van het landschap, zoals de bossen van Lycklama en het Rijsterbos bij Huis Rijs.
De kinderen van de familie Rinia van Nauta die op Beuckenwijk woonden, hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de landschappelijke aanleg in deze regio. Geertruida van Rinia van Nauta liet – nadat zij weduwe werd in 1843 – een huis bouwen op een van de mooiste plekken van Gaasterland, Riniastate, met daarbij een landschappelijke tuin. Behalve dat haar familie op Lycklama en Beuckenwijk woonde, was zij ook Poelzicht te Giekerk in eigendom van familie.
In de negentiende eeuw werd ook het park bij Huize Rijs aan de landschapsstijl aangepast. Dit buiten was in bezit van Constantia Johanna Rengers en Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen. De Grovestins in Koudum kreeg eveneens een landschapspark in de negentiende eeuw. Ook deze eigenaren waren verwant aan de familie (Rinia) van Nauta.

« vorige pagina