Groene kerkhoven Fryslan

BAKENS IN HET FRIESE LANDSCHAP
HET VERHAAL VAN DE KARAKTERISTIEKEN, BELEVING EN BETEKENIS VAN GROENE ERFGOED IN HET FRIESE LANDSCHAP

Uitgebreid onderzoek naar de kerkhoven rond de 45 kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Landschapsbeheer Friesland heeft daarbij geholpen door een inventarisatie aan te leveren van de huidige beplanting van de zes kerkhoven die eigendom zijn van de Stichting (Augsbuurt, Blessum, Leeuwarden-Huizum, Sibrandahûs, Olterterp en Westhem). Het onderzoek is mogelijk gemaakt met subsidies van Stichting De Nieuwe Kijk en de Provincie Fryslân.

'Nergens anders in Europa is zoveel laatmiddeleeuwse erfgoed te vinden als in Noord-Nederland. Een rijkdom die het behouden waard is'.

Klik hier voor de website van Groene Kerkhoven Fryslan
Twitter icon Facebook icon LinkedIN icon