Drachten als Oostelijke waterpoort Friesland

Oktober 2015

N0.0RDPEIL te Sneek is geselecteerd uit vier landelijke bureaus om de ambitieuze toekomstvisie op te stellen voor het nieuwe waterfront van Drachten.

De visie wordt in opdracht van de gemeente Smallingerland en in samenwerking met de Provincie Fryslân ontwikkeld.  Daarmee kan Drachten met de Drachtstervaart zich als Oostelijke poort van de Friese Meren ontwikkelen en profileren als eerste watersportkern vanuit Duitsland aan de A7. Het vormt een nieuw centrum voor de vele vaarroutes in de drie Noordelijke provincies.

Krachtig creatief expertiseteam
Door samenwerking met drie Friese bureaus (Noordtij, Territoria en Hanneke Schmeink RECREATIE) heeft N0.0RDPEIL een krachtig en creatief expertiseteam met veel (watersport)ervaring.  Samen met ondernemers, onderwijs en organisaties zet N0.0RDPEIL zich in om lokale kernkwaliteiten te benutten als een innovatieve impuls voor de Friese toeristische sector. Een kans om de Friese Meren te koppelen aan de landgoedbossen van Beetsterzwaag en het Nationaal Landschap Noordelijke Friese Wouden. Door middel van interactieve sessies wordt ingezet op een realistisch uitvoeringsprogramma voor publieke en private partijen en een stevig ontwikkelingsperspectief voor de komende jaren.

Twitter icon Facebook icon LinkedIN icon