1_Els van der Laan 2015 4.jpg

“Ontwerpen en verbinden”

Els van der Laan (1955) adviseert organisaties en overheden over innovatieve ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap en de stedelijke omgeving gericht op een duurzame(re) toekomst. Haar opleiding volgde ze aan de Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting te Boskoop (nu Van Hall Larenstein Velp). In 2008 heeft zij de titel landschapsarchitect gekregen door het behalen van het examen bij het Bureau Architectenregister. Na dit examen is ze lid van de examencommissie voor tuin- en landschapsarchitecten.

Zij doet haar inspiratie op door onderzoek, advies en ontwerp te combineren. Daarbij staat voor haar de mens centraal, zowel in het planproces als door participatiemethodieken. Het is haar uitdaging om mensen bewust te maken van hun leefomgeving, zowel de emotionele identiteit als de karakteristieke kwaliteit. DNA van dorpen en landschap is een methodiek, die 10 jaar geleden mede op haar initiatief is ontwikkeld (Harry de Vroomepenning 2005).

Kern van haar werk is het verbinden van bewoners, ondernemers, onderwijs en overheid door een pragmatische en praktische aanpak. Veranderprocessen, een nieuwe kijk op ontwikkelingen en het koppelen van kansen deelt ze op een creatieve en beeldende wijze. Het verhaal van het verleden is voor haar de inspiratie voor de toekomst. Komende jaren werkt ze aan haar promotieonderzoek bij de TUDelft over de landschappelijke waardestelling van groen erfgoed.

Els is de contactpersoon van N0.0RDPEIL voor:
Duurzame gebiedsontwikkeling en -visies . Participatieprocessen en netwerktafels . Landschaps- en belevingsonderzoek . Herbestemming en verduurzamen erfgoed

Noordelijke lustwarande

Nieuwe kijk op dorpsplannen, Dorps DNA

Duurzaam DNA Drenthe

Duurzame stads- en dorpsranden

Langs de oevers van de Houkesloot

Twitter icon Facebook icon LinkedIN icon