9_Willemieke Ottens 2015 4.jpg

"Onderzoeken & Vertellen"

Willemieke Ottens is als landschapshistorica sinds 2009 betrokken bij N0.0RDPEIL. Het idee dat de geschiedenis van het landschap en de keuzes die in het verleden zijn gemaakt direct verbonden zijn aan de oplossing van actuele opgaven staat centraal in haar aanpak. Het landschap, het park en de tuin veranderde mede als gevolg van ingrepen van de mens, maatschappelijke ontwikkelingen en een hierdoor veranderende ideeënwereld.  
Het is essentieel om deze historische ontwikkelingen inzichtelijk te maken, om zo de verhalen en betekenis van de plek te kunnen uitdragen, waarderen en behouden voor toekomstige generaties. Vanuit een interdisciplinaire aanpak houdt Willemieke zich bezig met projecten waarbinnen cultuurhistorie, tuinhistorie en de omgang met erfgoed een belangrijke rol spelen.

Willemieke is de contactpersoon van  N0.0RDPEIL voor:
Cultuurhistorisch onderzoek . Tuinhistorisch onderzoek . Erfgoed(wet) . Waardebepaling . Landschapsbiografie . Belevingsonderzoek

140616 Nominatie.jpg Roodbaards Rijkdom

Artikel Stania State_Monument.jpg Stania State Oenkerk, historie en toekomstperspectief

Heremastate.jpg Heremastate Joure, historie en toekomstperspectief

Martenatuin_2.jpg Martenatuin Franeker, historie en toekomstperspectief

0_voorkant_bew.jpg Nieuwe Kijk op wegen in het landschap

Twitter icon Facebook icon LinkedIN icon