ONDERZOEK | ADVIES | ONTWERP

NOORDPEIL landschap.erfgoed werkt aan actuele landschappelijke en stedelijke opgaven met de identiteit van het verleden als inspiratie. Voor ons is de eigenheid van het gebied het fundament voor toekomstbestendige ontwikkelingen als het gaat om kwaliteit voor de leefomgeving, klimaat, water en biodiversiteit. Wij willen daarmee op hoog niveau een bijdrage leveren aan de ruimtelijke en functionele kwaliteit van het (erfgoed)landschap, de gebouwde omgeving en de openbare ruimten in Nederland. Gebiedsontwikkeling is een creatief en interactief proces, waar we samen met opdrachtgever, overheden, organisaties, omwonenden en ondernemers ruimte geven voor innovatieve oplossingen.

LEES MEER . .

CONTACT

NoordPeil B.V.
De Weide 1
8604 VL Sneek
T: 0515 424 048
info@noordpeil.nl

ERVARINGEN