Cultuurhistorie als inspiratie voor toekomstbestendige ontwikkelingen op het gebied van landschap, erfgoed en stedenbouw.

Noordpeil wil op hoog niveau een bijdrage leveren aan de ruimtelijke en functionele kwaliteit van het (erfgoed)landschap, de gebouwde omgeving en de openbare ruimten in Nederland. We willen inspireren met ons creatieve ontwerp, gedegen advies en innovatieve onderzoek op het gebied van landschap, erfgoed, cultuurhistorie en stedenbouw. Dat doen we door de identiteit, het DNA van het landschap, de steden en dorpen als uitgangspunt te kiezen en door het verleden te verbinden aan het heden en de toekomst. Cultuurhistorische verkenningen, erfgoedbeleid, ontwikkelings- en omgevingsvisies, beeldkwaliteitsplannen en herbestemmings- en haalbaarheidsplannen worden door ons ontwikkeld en op hoogwaardige wijze gevisualiseerd.

LEES MEER . .

Menu