Waterstad Sneek

Waterstad Sneek

nieuws

Geciteerd uit de nieuwsbrief van Vereniging Ondernemend Sneek (VOS)

Onze groep ‘jonge honden’ van Sneek meer dan een Week wordt ondersteund door NO.ORDPEIL voor de uitwerking en concretisering van hun ideeën. Verder is de kerngroep flink uitgebreid waardoor projectgroep Waterstad Sneek nu een feit is. Uitgangspunt van de denktank is het vergroten van het toerisme door een kwaliteitsimpuls van Sneek als unieke historisch stad aan het water.

Het gezelschap is opgedeeld in subgroepen die zich bezig houden met onderwerpen als: Stadsentree Oosterpoort / Normandiaplein, Sportpark en Griene Dyk aantrekkelijker maken, ontwikkeling Geeuweiland, oevers industriegebied Houkesloot en Oppenhuizerweg een brede recreatieve functie geven en het verbeteren van de toegang en aantrekkelijkheid de Hemmen/Meubelboulevard. We houden jullie op de hoogte!