Ideeënavond Workum

Ideeënavond Stadsvisie Workum – 13 juni 2018

nieuws

Geciteerd uit de NIEUWSFLITS van het Plaatselijk Belang Workum – Ideeënavond Workum

De Stadsvisie voor Workum moet een stadsvisie worden van álle Workumers. Daarom roepen wij iedere betrokken inwoner van Workum op om woensdag 13 juni vanaf 19.30 uur in de Klameare aanwezig te zijn op de ideeënavond Workum voor deze Stadsvisie.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk belang Workum op 18 april is door bureau Noordpeil de Stadsvisie afgetrapt. Vervolgens is er door een brede vertegenwoordiging van Workumer inwoners en ondernemers op 23 mei een gezamenlijk rondje Workum gemaakt. Het doel van dit rondje Workum was, om onder leiding van Els van der Laan van Noordpeil verbeterpunten te signaleren, de voorzieningen en inrichting van de stad eens kritisch door de bril van de gast te bekijken en om gezamenlijk eerste mogelijke input voor de nieuwe Stadsvisie te bepalen.

Het in overleg met verschillende betrokken verenigingen en stichtingen geselecteerd gezelschap Workumers bestond bij deze gelegenheid uit een vertegenwoordiging van jonge, oudere, tevreden of kritische inwoners, winkeliers en ondernemers. Aan de hand van vele foto’s en een groot aantal rode/groene stickers op de stadsplattegronden leverde dit rondje Workum verrassend veel eerste input en inspiratie voor de nieuwe Stadsvisie op.

De ideeënavond van 13 juni zal begeleid worden door Noordpeil en Plaatselijk Belang Workum. Iedereen zal tijdens de avond de gelegenheid krijgen zijn/haar ideeën over kansen en verbeteringen op gebied van de inrichting van onze stad, de industrieterreinen, het stadscentrum, wegen, parkeren en wonen voor te leggen.

Het is de bedoeling dat met behulp van de input vanuit het rondje Workum, de ideeënavond en de specifieke kennis van Noordpeil over stedenbouwkunde, ruimtelijke inrichting en historie van Workum een eerste opzet voor de nieuwe Stadsvisie gemaakt zal worden. Dit eerste concept zal dan begin juli tijdens een volgende inloopavond gepresenteerd gaan worden aan de inwoners.

Als men zich dus betrokken voelt bij onze stad, pak dan de kans en laat je/uw ideeën horen op woensdag 13 juni.