Dorpsvisie

Versterkingsstrategie op basis van dorpsvisie en dorps-DNA

nieuws

Dorpsvisie, kwaliteit en identiteit voor de karakteristieke dorpen in Groningen.

De versterkingsopgave in de prachtige dorpen van Groningen heeft een grote impact op de leefomgeving en de ruimtelijke kwaliteit. Om te voorkomen dat de eigenheid en de identiteit van het Groninger platteland verloren gaat, werken we aan een versterkingsstrategie waarbij de cultuurhistorie en het verleden van de plek inspiratie bieden voor toekomstige opgaven. Voor de gemeente Loppersum hebben we de versterkingsstrategie ontwikkeld met als vertrekpunt de dorpsvisie waarbij het verleden de inspiratie is voor de toekomst. De versterkingsstrategie verbindt de ruimtelijke en sociaal maatschappelijke kwaliteiten van de leefomgeving als integraal onderdeel van de versterkingsopgave (sloop-nieuwbouw). Daarmee is de versterkingsopgave niet langer alleen een veiligheidsopgave voor gebouwen, maar ook een toekomstgerichte, kwalitatieve opgave waarin alle kwaliteiten en structuren van de leefomgeving samenkomen op basis van een dorpsvisie opgesteld door bewoners en ondernemers.

De DNA-methodiek is door N0.0RDPEIL ontwikkeld om de karakteristieke kernkwaliteiten van dorpen als uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen in te kunnen zetten. Het ontrafelen van de kwaliteiten in vier verschillende lagen (groen, water, wegen en bebouwing) zorgt ervoor dat de (historische) structuur van het dorp in beeld wordt gebracht. Juist deze historische identiteit, de gebiedsspecifieke kenmerken en architectuur vormen de basis voor de herkenbaarheid en kwaliteit van de dorpen. Eigentijdse ontwikkelingen die voortbouwen op die historische identiteit versterken de kwaliteit en de samenhangende structuur tussen dorp en de omgeving.

Door de versterkingsopgave te zien als een opgave van de dorpsgemeenschap en door toepassing van de DNA-methodiek, wordt op eenvoudige wijze de kwaliteit van de leefomgeving en van de wensen van bewoners een integraal onderdeel van deze opgave. Bestaande initiatieven en beschikbare financiële middelen kunnen op deze wijze effectief benut worden.

Meer informatie over de versterkingsstrategie op basis van het dorps-DNA leest u hier. Ook kunt u contact opnemen met Els van der Laan (0515 424048).