Noordelijke Lustwarande

Nieuwe website Stichting Noordelijke Lustwarande

nieuws

De Noordelijke Lustwarande is in 2015 gestart als een internationaal project met als doel de historische parken en tuinen in Noord-Nederland en Noordwest Duitsland te verbinden. Een parelsnoer van groen erfgoed dat zich uitstrekt over twee landen, vanaf de IJsselmeerkust in Nederland tot aan de Wezer in Duitsland. N0.0RDPEIL was in eerste instantie initiator en trekker van het project. Na een oriëntatieronde bleek dat er behoefte is aan een netwerk van eigenaren en belanghebbende instanties om samen te werken op het gebied van kennis, beheer en behoud en publiciteit en toeristische vermarkting.

Inmiddels is het project uitgegroeid tot een netwerk met een eigen stichting en een Nederlands-Duits bestuur. In het afgelopen jaar is dit netwerk geïntensiveerd en zijn er een zestal gemeenschappelijk thema’s benoemd onder penvoerderschap van Erfgoedpartners. Dit zijn:

  1. Toonaangevende tuinarchitectuur
  2. Steenhuizen en Stinzenplanten
  3. Historische parksteden en parken
  4. Weids waterrijk Waddenland
  5. Web van Waterwegen
  6. Romantiek van het rijke Noorden

Er is een start gemaakt met het werven van deelnemers (eigenaren van de landgoederen en parken die zich in Noordelijke Lustwarande bevinden) en er is een nieuwe website gelanceerd, namelijk www.lustwarande.eu.

In de komende jaren moet het netwerk verder gestalte krijgen en zullen er verschillende projecten ontwikkeld worden rondom deze thema’s. Eigenaren van landgoederen en parken kunnen zich aanmelden op de website, om zo onderdeel te worden van het netwerk, eigen activiteiten aan te bieden en op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.