Nieuwe stagiaire Elysa Brattinga

nieuws

Elysa Brattinga loopt sinds deze week stage bij N0.0RDPEIL. Het betreft een oriënterende stage van drie maanden. Ze is tweedejaars student Management van de Leefomgeving welke ze volgt via het Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Bij deze opleiding ligt de focus op het maken van plannen voor de inrichting van het landelijk gebied. De opleiding heeft één stroming, Toegepaste Aardrijkskunde. Deze heeft zowel een sociale als een fysieke kant, waardoor de studenten zich ontwikkelen op zowel het gebied van de ruimte, als de mens. Welkom Elysa!