Aa en Hunze

Aa en Hunze Erfgoedatlas op dorpse schaal

nieuws

In opdracht van de gemeente Aa en Hunze werkt N0.0RDPEIL samen met RAAP aan de ‘Erfgoedatlas op dorpse schaal’. De gemeente wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan cultureel erfgoed. Uit verschillende tijden in de geschiedenis zijn archeologische overblijfselen, landschappelijke elementen en monumentale gebouwen bewaard gebleven. Ook in de bijzondere landschappen komt deze cultuurhistorische rijkdom naar voren. Zo kunnen onder andere delen van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa en van De Hondsrug UNESCO Global Geopark tot het grondgebied van de gemeente worden gerekend.

In 2015 is in opdracht van de gemeente en met hulp van (cultuur)historische verenigingen door RAAP een cultuurhistorische waardenkaart (CHWK) ontwikkeld. Deze kaart wordt gebruikt om het belang van de cultuurhistorie binnen de gemeente te duiden, zodat er op een zorgvuldige wijze mee om wordt gegaan bij ruimtelijke ontwikkelingen.

De gemeente wil nu een publieksvriendelijke en aansprekende digitale atlas ontwikkelen, waarmee de kennis over erfgoed breed onder de aandacht kan worden gebracht bij inwoners, toeristen, werknemer en scholieren. Deze aantrekkelijk vormgegeven en gebruiksvriendelijke digitale atlas geeft in woord en beeld inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van de vele dorpen, gebouwen en landschappelijke structuren. Om de structuren en elementen van het landschap en dorpen voor een breed publiek zo duidelijk mogelijk weer te geven, werken we met de DNA methode en worden verschillende tijdsperioden in beeld gebracht.

Belangrijk onderdeel van deze opdracht is het ophalen en verwerken van specifieke verhalen en tradities, die leven en bekend zijn bij bewoners. Hiervoor organiseren we in de gemeente een zestal avonden. In deze interactieve sessies gaan we samen met inwoners op zoek naar het cultureel erfgoed waar men trots op is en naar de verhalen en plekken die niet mogen ontbreken in de atlas. Deze opbrengst wordt verwerkt tot nieuwe verhaallijnen in de digitale erfgoedatlas.