Lezing de landschapsstijl

Lezing ‘De landschapsstijl en de vooruitgang’ door Willemieke Ottens

nieuws

Geciteerd van de website van de Maatschappij tot Nut van’t Algemeen

Lezing ‘De Landschapsstijl en de Vooruitgang’ door mevrouw Willemieke Ottens op donderdagavond 8 november 2018 in het Gorechthuis, Hortuslaan 1 te Haren aanvang 20.00 uur – einde omstreeks 22.30 uur. Praktische informatie: Gratis toegang voor leden Nut ; niet-leden betalen € 6,–. Vooraanmelding noodzakelijk; uitsluitend via: geboektinharen@gmail.com o.v.v. naam/namen, lid of niet-lid en ‘Landschap’;

Een lezing over de ontwikkeling van de landschapsstijl in de context van bredere maatschappelijke ontwikkelingen in de negentiende-eeuwse Noord-Nederlandse samenleving.

Tijdens deze avond vertelt Willemieke Ottens over de ontwikkeling en ruimtelijke architectonische kenmerken van de landschapsstijl in Noord-Nederland. Veel aandacht heeft zij voor de maatschappelijke omstandigheden waarbinnen de stijl zich ontwikkelde en voor de wijze waarop de tuinstijl bekendheid kreeg onder vrijwel alle lagen van de bevolking gedurende de negentiende eeuw.

De landschapsstijl was uitermate populair bij de gegoede laag van de bevolking. Zij lieten landschapstuinen en -parken aanleggen bij hun landgoederen, buitenplaatsen en borgen ter bevestiging van hun status. Tegelijkertijd werd de tuinstijl op grote schaal verspreid doordat het dé stijl werd voor nieuw aan te leggen openbare werken als wandelparken, stadswatervoorzieningen en begraafplaatsen. Nog altijd kunnen we prachtige voorbeelden herkennen in onze huidige steden. Bovendien heeft deze nieuwe ontwerpopgave en het bijbehorende opdrachtgeverschap nadrukkelijk zijn sporen achtergelaten in onze huidige maatschappij.

Willemieke Ottens is landschapshistoricus en werkt bij N0.0RDPEIL. Hier werkt zij aan actuele opgaven waarbij ze de geschiedenis van het landschap en de keuzes die in het verleden zijn gemaakt aan elkaar koppelt. Door de historische ontwikkelingen inzichtelijk te maken, krijgt de locatie meer waarde en ligt het behouden er van meer voor de hand. Haar aanpak is interdisciplinair, waarbij cultuurhistorie, tuinhistorie en de omgang met erfgoed een belangrijke rol spelen.

Samen met landschapsarchitect Els van der Laan heeft zij onderzoek verricht naar het oeuvre en de ontwerpmethodiek van Lucas Pieters Roodbaard, dat in 2012 gepubliceerd is als Roodbaards Rijkdom. Landschapsparken in Noord Nederland 1800-1850 Friesland, Groningen en Drenthe.

Sinds 2017 werkt ze tevens aan een promotieonderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze onderzoek verricht naar de twintigste-eeuwse ontwikkeling van landgoederen in de context van de transformatie. van het Nederlandse landschap.