kernhem ede

Interactieve sessies Kernhem Ede

nieuws

De oogst van dinsdag 27 november in Kernhem Ede, waar gisteren met veel enthousiasme op voortgeborduurd is! Hieronder leest u meer over dit mooie project.

De gemeente Ede heeft het initiatief genomen om samen met eigenaren/pachters, grondgebruikers en belanghebbenden een toekomstvisie op te stellen voor het Landgoed Kernhem, gelegen aan de noordkant van Ede. De gemeente Ede is eigenaar en wil samen met de betrokkenen en belanghebbenden werken aan een duurzame ontwikkeling en behoud van het landgoed als cultuurhistorische parel van Ede.

N0.0RDPEIL landschap.erfgoed is gevraagd om hierbij ondersteuning te bieden. Wij hebben ruimschoots ervaring met interactieve sessies en de expertise om van hieruit een eerste stap te zetten in de planvorming. Hierbij zal de kwaliteitskaart, het DNA van Kernhem, de basis vormen voor de visieontwikkeling. Middels gezamenlijke bijeenkomsten met betrokkenen en belanghebbenden worden ieders belangen en toekomstbeelden opgehaald. Hierbij worden ook de majeure opgaven zoals klimaat en maatschappelijke betrokkenheid niet uit het oog verloren. Uiteindelijk wordt er met alle deelnemende partijen een maatregelenplan gemaakt en een uitvoeringsagenda opgesteld. Dit kan worden gezien als een spoorboekje dat de gemeente inzicht biedt in welke vervolgstappen er genomen kunnen gaan worden.