Even voorstellen… nieuwe stagiaires Noordpeil

nieuws

Inmiddels zijn Martijn van Delden en Hanneleen Trul alweer bijna 2 weken bij ons aan de slag, dus tijd om ze even voor te stellen.

Martijn:

Mijn naam is Martijn van Delden en ik ben de komende tijd stagiair stedenbouwkunde bij Noordpeil.  Ik ben tweedejaars student  van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling aan de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Bij deze opleiding ligt de focus vooral op het (her)inrichten van de openbare ruimte. Dit kan zowel op het gebied van stedenbouwkunde als verkeerskunde.

Hanneleen:

Mijn naam is Hanneleen Trul, derdejaarsstudent Management van de Leefomgeving aan Hogeschool van Hall Larenstein te Leeuwarden. Met veel plezier heb ik mij de afgelopen jaren verdiept in onderwerpen als ecologie, beleid, stedenbouw en cultuurhistorie. Middels mijn projectstage bij Noordpeil krijg ik de mogelijkheid om de kennis in praktijk te brengen en meer te leren over het werkveld.