Nijkleaster FD

Nijkleaster kan gefaseerd gaan bouwen

nieuws

Geciteerd uit het Friesch Dagblad d.d. 8 maart 2019. Een project waar Noordpeil al enige jaren met veel plezier aan meewerkt en denkt.

 

“Stichting Nijkleaster heeft voldoende financiële toezeggingen gekregen om bij Hilaard een nieuw klooster te realiseren. De Classis Fryslân en de Protestantse Kerk in Nederland subsidiëren de bouwplannen met 200.000 euro: een ton van de landelijke kerk en een ton van de Friese classis. Het kloosterproject wordt nu gefaseerd uitgevoerd.

Nijkleaster presenteerde in 2017 de ambitieuze plannen voor een nieuw klooster in de monumentale boerderij Westerhûs bij Hilaard. De pioniersplek, onderdeel van de protestantse gemeente Westerwert-Mantgum, had tot 1 april van dit jaar om 4,7 miljoen euro te verzamelen. Dan zal namelijk het voorlopig koopcontract van de boerderij definitief worden.

Eind vorig jaar zagen het bestuur van Nijkleaster en de kerkenraad van Westerwert-Mantgum aankomen dat het niet zou lukken om het miljoenenbedrag bij elkaar te krijgen. Toen werd plan B uitgedacht, waarin de verbouwing van de boerderij in fasen wordt uitgevoerd. Daarvoor is in eerste instantie 3,1 miljoen euro nodig.

Op de classisvergadering van februari was het besluit voor de subsidieverlening al genomen, maar zowel de classis als de landelijke kerk wilden eerst met Nijkleaster doorpraten over de precieze status van de plannen. Dat gebeurde woensdagavond, waarna zowel de classis als de landelijke kerk hebben aangegeven dat niets de subsidieverlening meer in de weg staat.

Afgelopen maanden besloten ook tien Friese PKN-gemeenten fors te investeren in Nijkleaster. Dat deden ze naar aanleiding van een oproep van de classis eind vorig jaar om ‘dood geld’ in de kloosterboerderij te steken. De stichting is in gesprek met nog twintig gemeenten die het project mogelijk willen ondersteunen.

Nu er voldoende zekerheid is, zal de boerderij worden aangekocht en gerestaureerd, maar het aantal wooneenheden en gastenkamers in het nieuwe klooster wordt gehalveerd om te bezuinigen op de verbouwkosten. Die zullen in een later stadium alsnog worden aangelegd. De uiteindelijke totale kosten zullen hoger uitvallen dan de eerder geraamde 4,7 miljoen doordat de verbouwing niet in een keer kan worden uitgevoerd.

Nog een gat

Na de aankoop moet het bestemmingsplan nog door de gemeente worden gewijzigd, vertelt Hinne Wagenaar, pionierspredikant voor Nijkleaster. ,,Daar staan zeker zes weken voor. Als er geen vertragende procedures op komen, kunnen we na het vogelbroedseizoen echt van start. In juni beginnen we dan met de sanering, aansluitend gaan we verbouwen.”

Volgens Wagenaar is er nu nog een gat 450.000 euro om tot de benodigde 3,1 miljoen te komen. ,,Maar de twee ton van de classis en de landelijke kerk zit daar nog niet bij, omdat ik nog niks zwart op wit heb gezien. Zodra dat ook echt definitief is, dan hebben we nog maar 250.000 euro nodig. Dat zal zeker lukken.”

Classispredikant Wim Beekman is verheugd dat de classis Fryslân en de landelijke kerk kunnen helpen om de kloosterboerderij te realiseren: ,,Het is een echt Fries project. Ik heb goede hoop dat Nijkleaster straks ook iets zal betekenen voor de regio. Het klooster kan een broedplaats worden van pastorale en theologische ervaring. Omliggende kerken die nu soms moeite hebben om nieuwe ambtsdragers te vinden kunnen van daaruit ondersteund worden.”