website Groene Heritage

Nieuwe website voor Groene Heritage

nieuws

De adviesgroep Groene Heritage heeft sinds afgelopen week een vernieuwde website, die moeite waard op hier eens op te kijken!

Van de website www.groeneheritage.nl:

“Groene Heritage is een adviesgroep met expertise op het gebied van cultuurhistorie, landschaps- en architectuurhistorie, historische geografie, landschapsarchitectuur en (bos)beheer. Vanuit het toegepaste onderzoek richten we ons op relevante, actuele vraagstukken over het behoud, beheer en benutten van (groen) erfgoed. Daarbij werken we op verschillende schaalniveaus: van de schaal van cultuurlandschappen tot de schaal van historische tuinen en parken.

In ons werk vormt het verhaal van het verleden het uitgangspunt: we gaan uit van het DNA van het groene erfgoed en de karakteristieke kenmerken van de historische landschappen, parken en tuinen en monumentale dorpen en steden. Veel belang hechten we aan het verbinden van de historische, huidige en toekomstige situatie. Dit doen we door onderzoek te combineren met uitvoering en daarbij altijd aandacht te schenken aan publieksbereik. Hiervoor ontwikkelen we nieuwe verhaallijnen, realiseren we inspirerende eindproducten met hoogwaardige cartografische visualisatie en werken we graag samen werken met bewoners, eigenaren, ondernemers en beleidsmakers. Gezamenlijk delen we nieuwe verhalen en ontsluiten we de potentiële mogelijkheden van het groene erfgoed.

Onze kennis zetten we in voor historische onderzoeken, herstelplannen, waardestellingen en toegepast onderzoek. Daarnaast hebben we ervaring met het initiëren van projecten, zijn we bekend met subsidieregelingen en fondsen en kunnen we ideeën omzetten in concrete en financieel gedekte projecten”.