Rondje Dollard

Afstudeerproject Rondje Dollard

nieuws
Voor na de zomervakantie zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiaire die het onderstaande afstudeerproject op zich wil nemen!

DEZE VACATURE IS INMIDDELS INGEVULD


Project Rondje Dollard

De Dollard is een bijzonder natuur- en cultuurlandschap van dorpen en dijken op het grensgebied tussen Nederland en Duitsland met een estuarium van zout en zoet water. De binnendijkse Dollard kent als geen ander gebied in Nederland een zeer grootschalig en open karakter. Rondom de Dollard ligt een concentratie van groen erfgoed (noordelijke lustwarande) en historische steden en (vissers)dorpen. Het is een gelaagd landschap waar vele eeuwen historie een rijk verhalenpallet hebben gevormd en waar rood en groen erfgoed elkaar versterken.

In dit gebied is sprake van een hechte relatie tussen Duitsland en Nederland. Het cultuurhistorische landschap, het groene en rode erfgoed en de vele verhalen en tradities stoppen niet bij de grens, maar zijn onderdeel van een gedeeld verleden. Er was een hechte relatie tussen belangrijke Nederlandse en Duitse families, die buiten­plaatsen en landgoederen stichtten en hierbij tuinen en parken, veelal in de landschapsstijl, lieten aanleggen. Deze landgoederen en buitenplaatsen vertonen diverse overeenkomstige eigenschappen en vormen met elkaar de lustwarande. Belangrijke tuinarchitecten die aan het einde van de 18de en begin 19de eeuw de lustwarande vormgaven waren onder andere in Duitsland Bosse, Sckell en in Neder­land Blum en Roodbaard (zie www.lustwarande.eu). De Noordelijke Lustwarande, met unieke landschappelijke kwaliteiten en de verbinding van het groene en rode erfgoed, is een bijzondere rand aan de ecologisch waardevolle Waddenkust van rust en ruimte. Het groene erfgoed van de historische parken en tuinen, landschapselementen en kerkho­ven vormt de recreatieve verbinding met het rode erfgoed, de monumentale gebouwen en beschermde stads- en dorpsgezichten.

 

In het project ‘Rondje Dollard’ wordt kennis over het groene en het rode erfgoed en de kwaliteit van de karakteristieke landschapselementen in deze zone, die grenst aan en beïnvloed is door de Waddenkust, verder ontwikkeld. De ontsluiting van de kennis moet leiden tot een toe­nemend draagvlak onder de lokale bevolking en toeristen voor dit erfgoed dat als ‘warme kant’ van het Waddenland een onlosmakelijk geheel vormt met de Waddenkust. Door de toeken­ning van nieuwe functies aan dit cultuurhistorische (groene en rode) erfgoed en het herstel van cultuurhistorische elementen biedt dit project bovendien een evidente bijdrage aan de beleef­baarheid, bereikbaarheid en vindbaarheid van de gebiedseigen landschappelijke en cultuurhis­torische kwaliteiten.

 

Doel van het project

Het project moet daarmee kennis en bewustwording bevorderen, aanleiding beiden tot het herstellen en herbestemmen van cultuurhistorische elementen en tot het ontwikkelen van gastvrije entrees met als gezamenlijk doel om de bereikbaarheid, vindbaarheid en beleefbaarheid van het erfgoed in dit unieke gebied te vergroten.

Het project is daarmee een verrijking van de bestaande internationale Dollard-route, een fiets­route van 361.4 km., die vanaf 1999 is ontwikkeld en wordt onderhouden door de vereniging Internationale Dollardroute te Leer. Tot op heden is deze bijzondere route nog weinig (digitaal) bekend in met name Nederland. Het verbinden van bestaande routes en initiatieven leidt tot een toenemend besef van de internationale betekenis van dit gebied. Het verknopen van erfgoedlocaties aan deze bestaande toeristisch recreatieve route langs de Waddenkust vergroot bovendien de bewustwording van de uniciteit van dit landschap met zijn erfgoedcollectie. De erfgoedlocaties vormen de plekken waar het verhaal van het gebied uitgedragen kan worden. In samenwerking met erfgoedlocaties, plaatselijke ondernemers, stichtingen, maatschappelijke organisaties en overheden worden hiervoor de handvatten ontwikkeld.