Groenbeleid

Groenbeleid en biodiversiteit gemeente Ede

nieuws

De gemeente Ede wil samen met inwoners en ondernemers een duurzaam groenbeleid ontwikkelen op basis van de majeure opgave voor klimaat en water en het verbeteren van bodem en biodiversiteit.

NOORDPEIL is geselecteerd om haar methode voor een Duurzaam DNA Ede in te zetten om op basis van de identiteit van deze prachtige gemeente een robuust groenblauw raamwerk te ontwikkelen.

Jarenlange ervaring van NOORDPEIL met participatie en burgerinitiatieven wordt ingezet om dit duurzame groenblauwe raamwerk in uitvoering te brengen tot op wijkniveau.