Stagiaires Anneloes en Foeke stellen zich voor

Geen categorie

Afgelopen week zijn er twee nieuwe stagiaires bij ons gestart. Zij stellen zich graag even voor.

Anneloes van Dorp

Mijn naam is Anneloes van Dorp, vierdejaars Bachelor student Cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie te Amsterdam. De Reinwardt Academie leidt me op tot allround erfgoedprofessional, waardoor ik onder ander kennis op doe op het gebied van erfgoedtheorie, communicatie, collectie- en informatiemanagement. En middels mijn minor/pre-master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik me verdiept in landschapsgeschiedenis. Noordpeil biedt mij de mogelijkheid de kennis vanuit zowel mijn major als minor in praktijk te gebruiken.

Foeke de Wolf

Mijn naam is Foeke de Wolf, ik ben vierdejaarsstudent Ruimtelijke Ontwikkeling aan de NHL Stenden Hogeschool. Het afgelopen jaar heb ik de minor Stedenbouwkunde gevolgd, waar ik volop met ruimtelijke vraagstukken rond woongebieden werkte. Nu ga ik enthousiast deze kennis in de praktijk toepassen. Noordpeil geeft mij de kans om mijn passie voor de stedenbouw te combineren met cultuurhistorie en verkeer.

Menu