Erfgoedatlas

Erfgoedatlas Gemeente Aa en Hunze online

nieuws

De gemeente Aa en Hunze heeft Noordpeil in samenwerking met RAAP gevraagd een ‘Erfgoedatlas op dorpse schaal’ op te stellen voor de gehele gemeente, als uitvoering van nieuw beleid, zoals vastgelegd in de Cultuurnota 2017-2020. Hierin wordt beschreven dat een ruime meerderheid van de inwoners van de gemeente waarde hecht aan de cultuurhistorie van de eigen leefomgeving. Het verhaal over het cultureel erfgoed is echter nu vooral nog vastgelegd in gemeentelijke beleid en kaarten, zoals de archeologische beleidskaart en de cultuurhistorische waarden kaart. De gemeente realiseert zich dat dit verhaal meer en beter moet worden gedeeld met inwoners en toeristen.

De Erfgoedatlas op dorpse schaal is een atlas in woord en beeld, die inzicht geeft in het ontstaan en de ontwikkeling van de dorpen, de specifieke kenmerken, het DNA, de gebouwen en de landschappelijke structuren. Daarnaast geeft het inzicht in de specifieke verhalen en tradities van dit gebied. Een dergelijk atlas is een inspiratiebron voor behoud en ontwikkeling van de specifieke cultuurhistorische kwaliteiten van ieder dorp, niet alleen voor bewoners, maar ook voor de gemeente en voor ontwerpers en architecten, die werken aan nieuwe ontwikkelingen zoals leegstand en herbestemming, herstructureren in inbreiding. Tevens kan de atlas ook gebruikt worden voor het versterken van lokale toeristische initiatieven.

Vanwege dit veelzijdig gebruik is de ‘Erfgoedatlas op dorpse schaal’ ontwikkeld als gebruiksvriendelijke webkaart, waarbinnen de bestaande informatie uit de CHWK, de bestemmingsplannen en het Cultuurhistorisch Kompas worden omgezet en aangevuld met de verhalen en tradities opgehaald uit het participatieproces met vrijwilligers.