Omgevingsvisie: Noordpeil adviseert

nieuws

Omgevingsvisie als identiteit:

De identiteit van de leefomgeving is een belangrijke, gemeenschappelijke gedragen kwaliteit. Het gaat daarbij om de verhalen en de structuren van het verleden die een belangrijke waarde hebben in de toekomst. Bij het verduurzamen van de kwaliteit van onze leefomgeving neemt de kwaliteit van het verleden een belangrijke plaats in.

Een toekomstbestendige omgevingsvisie gaat in op de specifieke kwaliteiten van een gebied met zijn bewoners. Wat zijn de kwaliteiten binnen een regio en hoe behoud je deze. Waar liggen juist de knelpunten en op welke manier kan je deze aanpakken? Wat is duurzame energie en hoe zit het eigenlijk met de majeure opgaven, zoals klimaat en water? Waaruit bestaat een gezonde leefomgeving en hoe veilig is onze eigen regio eigenlijk?  Allemaal onderwerpen die in de omgevingsvisie vastgelegd worden.

Het kan soms lastig zijn voor gemeenten of overheden om hier een rode draad in te vinden. NOORDPEIL kan hierbij assisteren en adviseren. Wij hebben in de afgelopen jaren diverse methodes ontwikkeld om het opstellen van bijvoorbeeld een omgevingsvisie inzichtelijk te maken.  Meer informatie (inclusief relevante projecten) is te vinden via onderstaande knop.