Het Nederlands Landschap

Artikel Groene Parels van Overijssel

nieuws

In de laatste uitgave van het tijdschrift ‘Het Nederlands Landschap’ staat een uitgebreid artikel gepubliceerd over de Groene Parels van Overijssel. Deze publicatie, geschreven door collega’s Els van der Laan en Willemieke Ottens, gaat over de verbinding van historische landschapsparken met het huidige natuurlandschap.

“Overijssel onderscheidt zich van de rest van Nederland als het gaat om de waardevolle collectie van parken en tuinen, die hier in een periode van 1780 tot 1830 bij buitenplaatsen en landgoederen werd aangelegd. Ze werden aangelegd in de romantische landschapsstijl met slingerende paden, vijverpartijen, glooiingen en tuinsieraden (waaronder bruggen, theekoepels, ijskelders etc.).  Dit bijzondere groene erfgoed heeft een grote stempel gedrukt op de verschijningsvorm van het Overijsselse landschap. Vele tuinarchitecten, hoveniers én eigenaren van buitenplaatsen en landgoederen hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld.

Een aantal tuinen en parken die in deze periode werd aangelegd, is nog gaaf bewaard gebleven, van andere parken zijn slechts relicten over en soms is er niets meer aanwezig. Nog altijd is er weinig kennis van en bewustzijn voor de ruimtelijke architectonische kwaliteiten en bijzondere verhalen van deze landschapsparken. Het project Groene Parels in Overijssel is opgestart om dit te vergroten”.

Aan de hand van oude kaarten en nieuwe verhalen is een uitzonderlijke publicatie tot stand gekomen. Te lezen in ‘Het Nederlands Landschap’.