Vacature noordpeil

LAST MINUTE STAGEPLAATS BESCHIKBAAR!!!

nieuws

Per direct hebben wij een plaats vrij voor een stage met betrekking tot landschapsarchitectuur, ruimtelijk ontwerp en cultuurhistorisch onderzoek.

Tijdens je stage werk je mee aan diverse projecten op het gebied van landschap, erfgoed, cultuurhistorie en stedenbouw. Je komt in aanraking met verschillende onderdelen van ontwerp- en onderzoeksprojecten en voert werkzaamheden uit op diverse schaalniveaus. We bieden een interessante werkplek aan voor stagiaires die ambities hebben op het gebied van onderzoek, gebiedsontwikkeling en innovatieve ruimtelijk ontwerp, waarbij het verleden de inspiratie is voor de toekomst. We dagen stagiaires uit om met ons interdisciplinaire team vanuit verschillende methodes op een inspirerende wijze aan diverse opgaven te werken.

We verwachten een open en leergierige werkhouding. Daarnaast is enige ervaring met Adobe Indesign/Illustrator en Photoshop een vereiste.

De volgende opleidingen sluiten goed aan bij onze interesses en de projecten waar we aan werken:

–        Landschapsarchitectuur (WUR/TuDelft)

–        Landschapsgeschiedenis (Rijksuniversiteit Groningen)

–        Cultureel erfgoed (Reinwardt Academie)

–        Management van de leefomgeving (Larenstein/Van Hall)

–        Tuin- en landschapsinrichting (Larenstein/Velp)

–        Bouwkunde (Stenden)

Een stageperiode duurt in principe zes maanden (projectstage). We werken van maandag tot en met donderdag in een historische boerderij aan de stadsrand van Sneek. Interesse? Stuur een email voorzien van cv en portfolio naar Hester Wolters (info@noordpeil.nl)