Overcingel Assen stinzenflora

Overcingel Assen in beeld

nieuws

Het televisieprogramma Binnenste Buiten bracht op 20 maart jl een bezoek aan achttiende-eeuwse landgoed Overcingel in Assen, waar ieder voorjaar de landschapstuin van het landgoed vol staat met uitbundig bloeiende, bonte krokussen.

In 2019 is het landgoed geschonken aan stichting Het Drentse Landschap, dat zich ten doel heeft gesteld om Overcingel in de geest van de laatste bewoner voor de toekomstige generaties Assenaren behouden. Om hieraan vorm te geven wordt op dit moment onderzoek verricht naar een passende bestemming voor het huis. Aan NOORDPEIL is gevraagd om voor de historische aanleg een waardenkaart op te stellen, dat de basis kan vormen voor toekomstige beheerplannen.