Hegebeintum Ecomuseum

Ecomuseum Hegebeintum | Afstudeeropdracht

Het afgelopen halfjaar heeft Anneloes van Dorp gewerkt aan haar afstudeeropdracht voor de studie Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie. De focus van de afstudeeropdracht lag op de locatie Hegebeintum en het concept ‘ecomuseum’. Er is gekeken in hoeverre dit laatste toe te passen is op de terp Hegebeintum en de omgeving erom heen, zodat deze mogelijk beter ontsloten kan worden. Maar wat is een ecomuseum nou precies?

Een ecomuseum is een museum gericht op de identiteit van een plek, grotendeels gebaseerd op lokale participatie en gericht op het verbeteren van het welzijn en de ontwikkeling van lokale gemeenschappen.

In het onderzoek is gekeken naar de vele soorten erfgoed van Hegebeintum en op welke manier het gebied Noardeast-Fryslân, waar Hegebeintum ligt, ontsloten is. Op een aantal punten valt er zeker een verbeteringsslag te maken in de ontsluiting van het gebied. Het ecomuseum is daarom ook zeker een interessant concept. Kijken we naar vergelijkbare projecten in bijvoorbeeld Italië en Schotland, zien we dat hier toeristen op af komen. Dit zijn veelal rustzoekende mensen en soms ook gezinnen die het gebied en de historie in zich op willen nemen. Dit is iets wat zeker past bij de Noardeast-Fryslân. Er is aan professionals binnen en buiten het gebied gevraagd wat zij ervan vonden om te peilen of het project iets zou kunnen worden. Veelal werd aangegeven dat het concept niet alleen toegepast zou moeten worden op Hegebeintum, maar op een groter gebied. Op deze manier kunnen toeristen meer verspreid worden over het gebied, waardoor de bewoners minder overlast ervaren en de toerist zich ongestoord kan vermaken in het gebied.

Vanwege de coronacrisis is er helaas niet gesproken met inwoners. Aangezien dit van groot belang is voor het concept ‘ecomuseum’, zal dit een eerste volgende stap zijn. Op die manier kan worden vastgesteld of zij iets voelen voor het concept ‘ecomuseum’ en hoe dit volgens hen geïmplementeerd zou kunnen worden. Het is van belang om de inwoners hierbij te betrekken, omdat het om hun leefomgeving en verhaal gaat.

Over de naam ecomuseum zijn we het bij NOORDPEIL nog niet helemaal eens, misschien wordt het wel ecopark, maar uiteraard hebben ook de inwoners hier inspraak in. Uiteindelijk gaat het er vooral om dat de eigen gemeenschap en een ieder die zich met het gebied verbonden voelt graag naar deze plek toegaat. Om vervolgens meer te leren over de geschiedenis van dit gebied, de verhalen van de mensen en te genieten van het prachtige landschap.