Groenbeleidsplan Ede

Robuust blauw-groen raamwerk vastgesteld

nieuws

Het Edese landschap vormt het groene kapitaal van de gemeente. De combinatie van een stedelijke kern en een groot landelijk gebied maakt de gemeente Ede uniek. De dorpen hebben ieder een eigen identiteit en aantrekkelijkheid. Daarnaast heeft gemeente Ede prachtige landschappen en natuurgebieden. In het bestuursakkoord 2018-2022 is vastgelegd dat het groene kapitaal gekoesterd, versterkt en optimaal gebruikt moet worden.

NOORDPEIL is gevraagd om in samenwerking met de bewoners van de gemeente Ede, middels participatieprocessen, een groenbeleidsplan op te stellen.

Op 24 september jl. heeft de gemeenteraad van Ede onderstaande uitgangspunten uit het plan vastgesteld:

  • versterken van de kwaliteit en identiteit van het landschap en groen in de kernen;
  • inzetten op klimaatbestendigheid, als het gaat om het vasthouden en bergen van water en het tegengaan van hittestress;
  • versterken van de biodiversiteit en ecologische waarde;
  • stimuleren van een toekomstbestendige gezonde leefomgeving

Een succes dus!!