Landschapstriënnale 2023

Landschapstriënnale 2023 – Dynamische Waddendelta website online

nieuws

Landschapstriënnale 2023
Elke drie jaar wordt de Landschapstriënnale in Nederland georganiseerd. Voor iedereen die zich met het landschap bezighoudt, zich ermee verbonden voelt en er graag is. De zesde editie van de Triënnale vindt plaats in september 2023 aan de Nederlandse Waddenkust, een landschap dat de komende jaren een ingrijpende transitie doormaakt.
landschapstriennale.com
waddendelta.nl

Dynamische Waddendelta
De ambitie van [L]2023 is om een robuust klimaatbestendig raamwerk als oost-west verbinding langs het Werelderfgoed te ontwikkelen met als doel om een aantrekkelijk, vindbaar en beleefbare kustzone te creëren voor een groot publiek (bewoners en bezoekers).
Dat doen we op verschillende schaalniveaus met een thematische aanpak. Dat geldt zowel voor de majeure opgaven voor de Waddenkust (verdiepende dialoog, laboratorium, ontwerpend onderzoek) als voor een integrale, regionale aanpak vanuit de iconen en identiteit (beleving van de icoonprojecten (podium), versnellen van het proces). Met behulp van het ambitiedocument/ werkboek/ website wordt het programma uitgewerkt samen met de verschillende partners.
De unieke Waddenkust, gelegen aan het Werelderfgoed Waddenzee kent een aantal majeure opgaven, zoals onder andere de versterking van de Waddendijk die de komende jaren wordt uitgevoerd. De Landschapstriënnale zal vorm krijgen langs zes thematische lijnen en drie soorten activiteiten.

Website en nieuwsbrief
De komende periode zullen we via de website www.waddendelta.nl vooral werken met kaarten die toegang geven tot het gebied. We zullen locaties toevoegen waar mogelijk activiteiten plaatsvinden, en we laten bijzondere iconen zien, die de verbinding van Den Helder via Dokkum naar Delfzijl tot aan Duitsland accent geven.