Erfgoednetwerk

Vitaal verbonden – een onderzoek naar de vitaliteit van erfgoednetwerk Noardeast-Fryslân

nieuws

Erfgoednetwerk Noardeast-Fryslân

Het afgelopen half jaar heeft Lisa Venema gewerkt aan haar afstudeeronderzoek voor de studie Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie. Met dit onderzoek bouwt zij voort op de eerder uitgevoerde afstudeeropdracht over het ecomuseum Hegebeintum van Anneloes van Dorp. In haar onderzoek verkent Lisa de vitaliteit van het erfgoednetwerk Noardeast-Fryslân daarmee geeft ze antwoord op de onderzoeksvraag: Wat zijn de karakteristieken van het erfgoednetwerk Noardeast-Fryslân en geven deze aanleiding tot het vormen van een ecomuseum?

Het erfgoednetwerk Noardeast-Fryslân bestaat uit een grote verscheidenheid aan erfgoed. Dit erfgoed wordt beheerd door musea, stichtingen en particulieren, daarnaast zijn er partijen die deze beheerders adviseren en/of ondersteunen in het beheren en uitdragen van het erfgoed. Al deze verschillende erfgoedpartners maken deel uit van een breed, regionaal erfgoednetwerk. Maar is dit brede erfgoednetwerk ook vitaal genoeg voor het ontwikkelen van een ecomuseum?

Aan de hand van een theoretisch kader wordt in het onderzoeksverslag ‘Vitaal Verbonden’ een erfgoednetwerkvitaliteitsmodel uiteengezet. Dit model kan worden gebruikt om de vitaliteit van een erfgoednetwerk te verkennen, met behulp van de verschillende indicatoren kunnen zo de sterke en zwakke punten van een netwerk in kaart worden gebracht.

Door in gesprek te gaan met verschillende stakeholders uit het erfgoednetwerk Noardeast-Fryslân is beeld geschetst van de manier waarop het netwerk in elkaar steekt en fungeert. Vervolgens is aan de hand van het model de vitaliteit van het erfgoednetwerk geanalyseerd. De resultaten van deze analyse leest u in het onderzoeksverslag.

Mocht u meer info willen over dit onderzoek of het onderwerp, neem dan vooral contact op met Lisa: lisavenema@live.nl