Coopersburg

Coopersburg: Tuinhistorisch onderzoek en groen beheerplan

nieuws

In 1900-1901 werd naar ontwerp van Folkert Hoekstra het bejaardentehuis Coopersburg gebouwd. Opdrachtgever was de in Akkrum geboren Folkert H. Kuiper, die onder de naam Frank Cooper fortuin had gemaakt in Amerika. Boomkweker Gabe Westra uit Hardegarijp kreeg de opdracht om bij het huis een tuin aan te leggen. Aangelegd in de gemengde tuinstijl, kenmerkt de tuin zich door het reliëf, slingerpaden en elke bijzondere tuinsieraden, waaronder de bruggen, een fontein en een zonnewijzer.

In opdracht van de gemeente Heerenveen verrichten we tuinhistorisch onderzoek, waarbij specifiek aandacht is voor de ruimtelijke kenmerken van het oorspronkelijke ontwerp, het oorspronkelijke bomen- en plantenassortiment en de verschillende bouwwerken. Ook stellen we een beheerplan op voor de groene inrichting en voor de aanwezige bouwwerken, waaronder de bruggen, de fontein en de zonnewijzer.