Ruimte voor water en bodem

nieuws

Het vasthouden van water en koolstof (via bomen) staat voorop in de toekomstvisie van Friese Milieu Federatie, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. (Leeuwarder Courant, 2 juni 2021)

Dinsdag 1 juni lanceerden de partners van Grien Oerlis ‘Natuerlik Fryslân 2050. Natuur en Landschap als basis voor onze toekomst.

Klik hier voor meer informatie.