Gemeente Leeuwarden stelt ontwikkelkader op voor Prinsentuin in samenwerking met NOORDPEIL

Geen categorie

De gemeente Leeuwarden gaat in samenwerking met NOORDPEIL een ontwikkelingskader voor de Prinsentuin en omgeving opstellen. Hierin staat welke functies er al in de Prinsentuin zijn of welke functies in de toekomst gewenst zijn, zoals toiletvoorzieningen voor dagrecreanten en verbeteringen voor havenpassanten.

De Werkgroep Prinsentuin, vertegenwoordigers van de gemeente Leeuwarden en N0.0RDPEIL zijn aan de slag gegaan om te komen tot een kwaliteiten- en kansenkaart. In de kwaliteiten- en kansenkaart is het Stadswandelpark de Prinsentuin verdeeld in verschillende gebieden, vanaf de Arendstuin tot aan De Harmonie.

Tijdens een inloopbijeenkomst op 31 oktober heeft de gemeente Leeuwarden, met ondersteuning van N0.0RDPEIL, de eerste ideeën en kansen van de Werkgroep Prinsentuin gepresenteerd. Ongeveer 100 betrokkenen waren aanwezig bij de inloopavond en hadden de mogelijkheid om opmerkingen achter te laten. Bovendien is er gedurende de hele week nog steeds de mogelijkheid om via een online enquête te reageren.

De gemeente zal op basis van de kansen- en kwaliteitenkaart een concept ontwikkelkader opstellen met functionele en ruimtelijke voorstellen. Dit concept wordt besproken door het college van burgemeester en wethouders, en daarna zal de gemeenteraad een besluit nemen. Dit ontwikkelkader zal de basis vormen voor de komende jaren van de uitvoering van de plannen voor de Prinsentuin.

bekijk HIER de website van De Prinsentuin