Ontdek de Groninger Borgbiotopen digitaal

Vanaf de zomer van 2023 heeft NOORDPEIL in opdracht van Provincie Groningen een verkenning uitgevoerd naar de borgbiotopen in Groningen. Dit heeft als reden de bedreigende situatie waarin de borgen, hun ruimere omgeving en hun verbondenheid met het Groninger landschap (ook wel  ‘Borgbiotoop’ genoemd) in toenemende mate verkeren.

Tijdens het project is onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische relaties en landschappelijke samenhang van de borg met het borgterrein en het historische cultuurlandschap. Er zijn 19 bestaande borgen geïnventariseerd op basis van cartografische interpretaties van kaarten en veldinventarisaties.

Het project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met Erfgoedvereniging Heemschut, het Borgenplatform van Erfgoedpartners, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de betreffende gemeenten met de eigenaren.

Bekijk HIER de inventarisatie van de 19 borgen.