Langweer, de allure van het verleden als inspiratie voor de toekomst

De allure van het verleden bepaalt dat Langweer het mooiste watersportdorp van Fryslân was. In ieder geval is het sfeervol en pittoresk én het ligt aan één van de mooiste meren van Fryslân. Door de centrale ligging is het dorp een ideale uitvalsbasis om prachtige vaar- en zeiltochten te maken. De Tegenwoordige Staat van Friesland meldde al in 1788 over dit voormalige grietenijdorp dat: door oudheid vermaard, is het voornaamste Dorp der Grieteny. … Ten Oosten en Westen heeft men hier schoone weidlanden, benevens heerlyke plantagien, die geheel tot aan den algemeenen rydweg loopen, en schoon brandhout geeven. … Hier woonen derhalve veele Schippers, die met dit hout naar Holland en elders vaaren, en in dit Dorp een bekwaame haven hebben, om, geduurende den winter, hunne schepen op te leggen. Langweer bestaat uit eene schoone buurt huizen, versierd met twee ryen Lindeboomen.

Plannen uit het verleden zijn geheel van de baan

Sterker nog, zowel de provincie Fryslân als de gemeente De Fryske Marren willen alleen ontwikkelingen toestaan, die bijdragen aan de kwaliteit van het dorp en het landschap. Deze zijn vastgesteld in diverse omgevingsvisies en uitvoeringsprogramma’s voor recreatie en toerisme. De gemeente zet nu in op particuliere initiatieven om gezamenlijk te werken aan de opwaardering naar een beter toeristisch aanbod. Daarbij is de urgente opgave om het dorp te vergroenen, de biodiversiteit te vergroten en bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe energievormen. Ook in Langweer speelt de behoefte naar woningen voor starters en senioren.

Toewerken naar de mooiste waterrecreatie-bestemming van de wereld

Hoe kan Langweer de allure van het verleden benutten om toe te werken naar de mooiste waterrecreatiebestemming van de wereld, een ambitie van deze gemeente? Dat kan door een aantrekkelijke, groene leefomgeving te ontwikkelen met vitale voorzieningen en logiesaccommodaties. Meeliften met vernieuwende projecten, zoals circulair biobased bouwen in een natuurlijke omgeving, om jaarrond aantrekkelijke accommodaties te kunnen aanbieden voor jong en oud, geeft Langweer weer nieuwe allure. Als een ideale uitvalsbasis voor vaar- en zeiltochten en zeker ook de wandel- en fietstochten door dit bosrijke- en  landschappelijke gebied. Een gastvrij concept van ondernemers en bewoners voor bezoekers, die jaarrond kunnen genieten van de voorzieningen, activiteiten en accomodaties in dit unieke gebied.

Kansen voor een groen, vitaal en levendig watersportdorp

Groen is voor veel inwoners en bezoekers van Langweer van grote waarde. Groen is belangrijk voor een fijne en gezonde leefomgeving en is hard nodig om onze gemeente te beschermen tegen droogte, hitte en extreme regenval.

De kansen voor de toekomst om van Langweer weer een vitaal en levendig watersportdorp te maken, hangt mede af van een gedeelde dorpsvisie voor jong en oud. Zij verdienen het om hun belangen en behoeften terug te zien in een dorpsvisie.

Een dorpsvisie van bewoners én ondernemers, die mede afhankelijk zijn van het aantal bezoekers dat langer in Langweer verblijft. Om in de toekomst een aantrekkelijke, groene leefomgeving te creëren met vitale voorzieningen en logiesaccomodaties is het van belang dat gezamenlijk gekeken wordt naar de actualisering van de huidige dorpsvisie uit 2008. Nu de kans er is om mee te denken tijdens een ideeënsessie over de toekomst van Langweer; wordt het één van de mooiste watersportkernen in Fryslân of vertrekken de jongeren en wordt het een dorp voor senioren.

Denk en doe mee

Jong en oud, denk en doe mee op maandagavond 24 juni tijdens de ideeënsessie in Eetcafé De Drie Zwaantjes in Langweer. De resultaten worden meegenomen in de visie die door de gezamenlijke inspanning van de Ondernemers Vereniging Langweer en bewoners wordt opgesteld als een mogelijke bouwsteen voor de actualisering van de huidige dorpsvisie uit 2008.