Ontwikkelkader Prinsentuin Leeuwarden ter inzage

Het ontwikkelkader Prinsentuin ligt nu ter inzage. Noordpeil heeft het proces rondom het Ontwikkelkader Prinsentuin begeleid, in opdracht van de gemeente Leeuwarden. Het ontwikkelkader beschrijft de huidige en toekomstige functies van het stadspark en biedt een gedetailleerd overzicht van de kansen en mogelijkheden voor verdere verbetering. Hierbij is rekening gehouden met het behoud van de Prinsentuin als beschermd rijksmonument en geliefde groene oase in de stad.

Participatie en Werkgroep Prinsentuin

In een eerdere fase konden belangstellenden hun visie delen en zich aanmelden voor de Werkgroep Prinsentuin. De interesse was overweldigend, met meer dan 70 aanmeldingen, waarvan uiteindelijk 30 mensen zijn geselecteerd. Deze diverse groep bestaat uit omwonenden, studenten, lokale ondernemers en eigenaren van culturele instellingen. Onder begeleiding van Noordpeil hebben zij intensief samengewerkt om zowel de positieve aspecten als de verbeterpunten van de Prinsentuin in kaart te brengen.

Kansen- en Kwaliteitenkaart

De input van de werkgroep heeft geleid tot een kansen- en kwaliteitenkaart, die niet alleen de Prinsentuin omvat, maar ook de aangrenzende gebieden zoals de Wissesdwinger, de Arendstuin, de Vrouwepoortsdwinger en de Noordersingel. Voor elk van deze gebieden zijn specifieke kansen en functies geïdentificeerd en vertaald naar concrete ruimtelijke voorstellen. Deze voorstellen variëren van betere toiletvoorzieningen voor dagrecreanten tot verbeterde faciliteiten voor havenpassanten en het aanpakken van donkere plekken en (geluids)overlast.

Ontwikkelkader Prinsentuin

Op dinsdag 31 oktober 2023 presenteerde de werkgroep, samen met de gemeente en onder begeleiding van Noordpeil, de eerste ideeën en kansen tijdens een inloopsessie. Bezoekers kregen de gelegenheid om direct feedback te geven op de plannen, die na afloop ook digitaal beschikbaar waren. De verzamelde feedback is verwerkt in het concept ontwikkelkader.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ‘Concept Ontwikkelkader Prinsentuin’ ter inzage te leggen. Dit biedt inwoners de gelegenheid om gedurende een langere periode, van 4 juli tot 26 september 2024, hun reacties en suggesties te geven. Op basis van deze input zal het ontwikkelkader eventueel worden aangepast, voordat het in november 2024 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit ontwikkelkader vormt de basis voor de uitvoeringsplannen voor de Prinsentuin in de komende jaren.

Bekijk het concept ontwikkelkader HIER