Afstudeerscripties

Leefbaarheid & Landschap in De Marne, het bevorderen van de leefbaarheid in het Waddendijkenlandschap in De Marne door gebruik te maken van de landschappelijke kenmerken

Frederiks, G en R. Mulder, Leefbaarheid & Landschap in De Marne, het bevorderen van de leefbaarheid in het Waddendijkenlandschap in De Marne door gebruik te maken van de landschappelijke kenmerken, Leeuwarden, 14 juni 2018