Het project

In opdracht van de provincie Groningen hebben de Erfgoedvereniging Heemschut en het Borgenplatform van Erfgoedpartners samen met de gemeenten en de provincie Groningen een verkenning laten uitvoeren door NOORDPEIL landschap. erfgoed naar de cultuurhistorische relaties en landschappelijke samenhang van de borg met het borgterrein en zijn omgeving om deze omgevingskwaliteit bescherming te bieden tegen grote ruimtelijke ingrepen.

Doel Borgbiotoop

Het doel van het bepalen van een borgbiotoop is om de samenhangende structuur tussen het monumentale borgcomplex en het historische cultuurlandschap van de omgeving in beeld te brengen met daarbij de mogelijkheden en aanbevelingen voor het borgen in het omgevingsbeleid.

Aanbevelingen

  1. Succesfactor, preventief ook zonder instrumentarium
  2. Niet op slot maar kijken naar kansen
  3. Bewustwording van de samenhangende structuren
  4. Samenwerken van eigenaren (ondernemers), overheden en organisaties
  5. De borgbiotoop in de Kwaliteitengids Groningen
  6. Leren en evalueren, elk half jaar
  7. Onderdeel van de Omgevingsprogramma omgevingskwaliteit

Definitie van de Borgbiotoop

Een borgbiotoop is een gebied dat bestaat uit een waardevol historisch cultuurlandschap met (1) het monumentale borgcomplex; de borg met de bijgebouwen en het borgterrein, (2) de cultuurhistorische relatie van waardevolle elementen en samenhangende historische structuren van de omgeving {waterstructuren, infrastructuur, laan- en groenstructuren, groenelementen, reliëf etc.) en (3) de landschappelijke samenhang met omliggende dorpen en monumentale gebouwen (zichtlijnen) of beschermde dorpsgezichten.

Borgbiotopen Groningen

auto"">

Hier staan de concept-documenten per borg. Klik op een borg en dan op lees meer voor de pdf bestanden.
Geef je reactie, op- en of aanmerkingen door via de knop onderaan de pagina!

Planning

23 maart 2023: Startoverleg
3 mei 2023: Overleg werkgroep
11 mei 2023: Digitaal borgenplatform
15 mei 2023:  Bijeenkomst Westerkwartier
23 mei 2023: Bijeenkomst Groningen en Midden- Groningen
7 juni 2023: Bijeenkomst Eemsdelta, Westerwolde en Oldambt
22 juni 2023: Bijeenkomst Het Hogeland
September 2023: Overleg juridische borging (alle gemeenten)
30 november 2023: Eindpresentatie

Presentaties

Verslagen

Reageer op Borgbiotopen Groningen

Missen we nog zaken of staat er iets niet goed op de kaart? Geef dit aan ons door!
Geef je reactie, op- en of aanmerkingen door via onderstaande knop!