Cartografie - Kaartmateriaal

Of het nu gaat om het verbeelden van nieuwe ontwikkelingen en toekomstige plannen, het vertellen en beleefbaar maken van de historie van de leefomgeving van mensen of om onderzoek naar de geschiedenis van het landschap, dorpen en steden, in alle gevallen vormen kaarten de beste en mooiste bronnen. Cartografie is een geweldige communicatiemiddel, die niet alleen veel technische gegevens bevat, maar ook in een vereenvoudigde vorm in slechts één beeld ingewikkelde processen, ontwerpen of landschappen kunnen verhelderen.

Wij maken aantrekkelijke, begrijpelijke en op maat gemaakte kaarten en visualisaties op elk schaalniveau. Onderstaand is een scala van producten te zien die Noordpeil onder andere heeft opgeleverd. Denk aan historisch kaartmateriaal voor onderzoek van het DNA of visiekaarten voor dorpen en steden en plankaarten voor onder andere erfgoed.

Historische kaartanalyse (Overijssel)

Visiekaarten

Plankaarten

Beleving van het landschap

NOORDPEIL voert projecten uit op het gebied van landschap, erfgoed, cultuurhistorie en stedenbouw. We werken in opdracht van overheden, beheerorganisaties, marketingbureaus en particulieren. Ons doel is om op maat gemaakte kaarten te creëren met goed afgestemde grafische elementen, passend kleurgebruik, sprekende pictogrammen en legenda-eenheden, met als resultaat heldere en inspirerende kaarten.

Onze uitdaging ligt in het aantrekkelijk en interactief presenteren van eindproducten. We combineren beeldmateriaal en toelichtende teksten op een aantrekkelijke manier tot begrijpelijke kaartbeelden. We zoeken voortdurend naar innovatieve digitale methodes, zoals het gebruik van het Actuele Hoogtebestand Nederland in combinatie met oude kaarten, voor verrassende (nieuwe) beelden.

Routekaarten

Belevingskaarten (Belevingskaart Wadden)

Waddenpark afsluitdijk en cultuurtoerisme

Verhalenkaarten (storymaps)

Cartografie

Interactieve kaarten