Cartografie – kaarten als communicatiemiddel

Of het nu gaat om het verbeelden van nieuwe ontwikkelingen en toekomstige plannen, het vertellen en beleefbaar maken van de historie van de leefomgeving van mensen of om onderzoek naar de geschiedenis van het landschap, dorpen en steden, in alle gevallen vormen kaarten de beste en mooiste bronnen. Kaarten zijn geweldige communicatiemiddelen, die niet alleen veel technische gegevens kunnen bevatten, maar ook in een vereenvoudigde vorm in slechts één beeld ingewikkelde processen, ontwerpen of landschappen kunnen verhelderen.

Ontdekken en verbeelden

Bij NOORDPEIL werken we aan projecten op het gebied van landschap, erfgoed, cultuurhistorie en stedenbouw. Dit doen we in opdracht van overheden, beheerorganisaties, marketingbureaus en particulieren. Daarbij streven we altijd naar op maat gemaakte kaarten, voorzien van goed op elkaar afgestemde grafische elementen, passend kleurgebruik en sprekende pictogrammen en legenda-eenheden. Dit alles met als doel om heldere en inspirerende kaarten op te leveren. Onze uitdaging ligt in het aantrekkelijk en interactief verbeelden van eindproducten, waarbij het beeldmateriaal en de toelichtende teksten op een aantrekkelijke manier worden gecombineerd tot begrijpelijke kaartbeelden. Hiervoor zoeken we constant naar innovatieve digitale methodes, zoals het gebruik van het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN) in combinatie met oude kaarten, dat verrassende (nieuwe) beelden oplevert.

Visualisaties en vormgeving

Wij maken visueel aantrekkelijke, begrijpelijke, op maat gemaakte kaarten op elk schaalniveau. Ook zijn we gespecialiseerd in het maken van digitale interactieve kaarten.

Historische kaartanalyse (Overijssel)

Routekaarten

Waddenpark afsluitdijk en cultuurtoerisme

Belevingskaarten (Belevingskaart Wadden)

Waterfront Drachten 1

Visiekaarten

Cartografie

Plankaarten

Cartografie

Verhalenkaarten (storymaps)

Interactieve kaarten