NOORDPEIL en communicatie

Zowel intern als extern is communicatie erg belangrijk. Binnen NOORDPEIL werken we vaak met projecten waarbij we te maken hebben met verschillende partijen. Opdrachtgevers, samenwerkingsverbanden of bijvoorbeeld bewoners die naar een informatiebijeenkomst komen. Al deze mensen moeten op de juiste manier geïnformeerd worden, het opstellen van een communicatieplan is in veel gevallen nuttig en essentieel om alle partijen te betrekken bij planvorming. Soms betekent dit een persbericht via de website of krant, andere keren wordt er een website of digitaal platform opgezet om om een goede manier te communiceren. Deze meerzijdige communicatie heeft als voordeel dat het doel over het algemeen sneller bereikt wordt. Daarnaast geeft het de mensen die deelnemen aan zo’n participatieproces de gelegenheid om zelf iets in te brengen en samen te werken.

Websites

CPO Mantgum

Digitaal platform

Ontwikkelen en vernieuwen

Ook wij merken dat de digitale communicatie steeds belangrijker wordt. Websites en social media als LinkedIn en facebook zijn op dit moment dé manier om snel en effectief te communiceren. Het visitekaartje voor je bedrijf of organisatie. Het is een manier om snel contact op te nemen of jezelf te profileren. Voor de projecten die we op dit moment draaien, bieden we naast de ‘gewone’ communicatiemiddelen, ook steeds meer online middelen aan, denk aan online nieuwsbrieven of flyers.

Het maken van een WordPress website voor een bepaald project, een intern platform voor opdrachtgevers die gegevens uit willen wisselen. Het directe face-to-face contact middels fysieke vergaderingen of participatiebijeenkomsten blijft onze voorkeur houden, maar daarnaast is het ook heel erg fijn, dat we de mogelijkheid hebben om opdrachtgevers en andere partijen nu ook digitaal te ondersteunen.

Publicaties

Groene Parels

Flyers en nieuwsbrieven

Communicatie