Wat is communicatie?

Informatie overgedragen van de ene (zender) op de andere persoon (ontvanger), dat is waar communicatie om draait. Dit kan bewust of onbewust. Er zijn verschillende vormen, bijvoorbeeld verbaal/non-verbaal of eenzijdig/meerzijdig. Eenzijdige communicatie houdt in dat de ontvanger niet direct kan reageren. Voorbeelden hiervan zijn kranten, films of statische websites. Bij meerzijdige communicatie is elke deelnemer zowel zender als ontvanger. Zoals bijvoorbeeld een gesprek, emailcontact of het versturen van appjes. Deze vorm van communicatie is vaak doeltreffender dan de eenzijdige communicatie. Het zorgt er namelijk voor dat mensen elkaar beter begrijpen.

NOORDPEIL en communicatie

Zowel intern als extern is communicatie erg belangrijk. Binnen NOORDPEIL werken we vaak met projecten waarbij we te maken met andere mensen. Opdrachtgevers, samenwerkingsverbanden of bijvoorbeeld bewoners die naar een informatiebijeenkomst komen. Al deze mensen moeten op de juiste manier geïnformeerd worden, via het juiste kanaal. Soms betekent dit eenzijdige informatie via de website of krant, andere keren worden er fysieke bijeenkomsten georganiseerd waarbij men face-to-face contact of wordt er een digitaal platform opgezet. Deze meerzijdige communicatie heeft als voordeel dat het doel over het algemeen sneller bereikt wordt. Daarnaast geeft het de mensen die deelnemen aan zo’n participatieproces de gelegenheid om zelf iets in te brengen

Ontwikkelen en vernieuwen

Ook wij merken dat de digitale communicatie steeds belangrijker wordt. Websites en social media zijn op dit moment dé manier om snel en effectief te communiceren. Het visitekaartje voor je bedrijf of organisatie. Het is een manier om snel contact op te nemen of jezelf te profileren. Dit en het feit dat we in een tijd zitten, waarin persoonlijk contact steeds moeilijker wordt, maakt dat NOORDPEIL zich verdiept heeft in de digitale communicatie. Voor de projecten die we op dit moment draaien, bieden we naast de ‘gewone’ communicatiemiddelen, ook steeds meer online middelen aan.

Het maken van een WordPress website voor een bepaald project, een intern platform voor opdrachtgevers die gegevens uit willen wisselen of het faciliteren van een online streaming sessie.

Het directe face-to-face contact middels fysieke vergaderingen of participatiebijeenkomsten blijft onze voorkeur houden, maar daarnaast is het ook heel erg fijn, dat we de mogelijkheid hebben om opdrachtgevers en andere partijen nu ook digitaal te ondersteunen.

CPO Mantgum

Websites

Communicatie

Digitaal platform

Communicatie

Digitaal vergaderen

Communicatie

Flyers en nieuwsbrieven

Groene Parels

Publicaties

Participatiebijeenkomsten