Cultuurtoerisme

Nationaal en internationaal toerisme neemt nog altijd sterk toe. Culturele uitwisseling heeft hierin een belangrijk aandeel. Als cultuurtoerist zijn we op zoek naar persoonlijke belevingen van unieke (historische) locaties of gebeurtenissen. Maar ook naar plekken en objecten die in het verleden een bijzondere betekenis hebben gehad en die dit in de huidige samenleving nog steeds hebben.

Om steden als Amsterdam te ontlasten van de grote toeristische druk en om de economie van andere regio’s te versterken worden toeristen naar andere streken getrokken.  Veel buiten de Randstad gelegen provincies, gemeenten, marketingorganisaties en ondernemers zetten in op recreatie, cultuurtoerisme, vrijetijds- en gastvrijheidseconomie. Dit wordt overal anders ingevuld. Overeenkomstig is dat veel kansen worden gezien in de combinatie van landschap en cultuur.

NOORDPEIL werkt specifiek aan het beleefbaar maken van landschap en erfgoed voor verschillende doelgroepen en bezoekers. Zowel voor omwonenden, nationale en internationale recreanten proberen we het landschap en erfgoed goed zichtbaar en bereikbaar te maken. Dit doen we op verschillende manieren.

Beleefbaar maken van landschap en erfgoed

Aan de hand van aantrekkelijk vormgegeven kaarten, voorzien van korte toelichtende teksten, vertellen we het verhaal van het landschap. We maken de historische ontwikkeling, belangrijkste structuren en kernkwaliteiten van het landschap inzichtelijk én verbinden dit met diverse toeristische locaties, zoals musea, bezoekerscentra, erfgoederen en horecapunten. Het resulteert in belevingskaarten. We werken met digitale kaartsystemen, die via websites te bezichtigen zijn en interactief te gebruiken zijn. Daarnaast maken we ook fysieke kaarten, die op locaties verspreid kunnen worden.

Toeristische arrangementen:

het verbinden van Cultuur, landschap, culinair en cultuurhistorie

Gebiedskennis is de basisvoorwaarde voor het ontwikkelen van belevingskaarten. Onze eigen kennis en ervaring vullen we daarvoor graag aan met de kennis van inwoners en ondernemers uit het gebied. Met hen zoeken we naar toeristische arrangementen, waar de thema’s cultuur, landschap, cultuurhistorie en culinair verbonden worden aan toeristische routes en gebiedsspecifieke verhalen. Daarbij gaan we uit van de kracht van de ‘mienskip’. Op deze manier kunnen we bezoekers verleiden om langer in een gebied te verblijven of vaker terug te keren.

projecten