In het onderzoeksproject naar de dijkenstructuur van Fryslân heeft N0.0RDPEIL in een samenwerking met Varenius en Tresoar op drie manieren invulling gegeven aan de kennisverdieping en versterking van het bewustzijn van de betekenis van de dijken in het landschap. In beeld is gebracht de ontwikkeling van de dijkenstructuur in de verschillende tijdsperioden. Van de dijkenstructuur is een catalogus gemaakt met een dijkenknooppuntenkaart, waarbij per dijk de karakteristieke kenmerken in beeld zijn gebracht. Tevens is er een toekomstperspectief voor het dijkenlandschap gegeven. De eeuwenlange strijd tegen het water is nog steeds van belang voor de vorming en ontwikkeling van het Friese landschap. Nog altijd zijn het dichte netwerk van dijken, kwelderwallen en terpdorpen zichtbaar in het landschap. Deze eeuwenoude structuren en elementen zijn bepalend in het landschap en kennen een hoge waardering. Tegelijkertijd staan ze als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en onbekendheid steeds meer onder druk.