Erfgoed

Erfgoed omvat veel elementen, variërend van historische gebouwen tot groene omgevingen, en het is essentieel om zowel het “rode erfgoed” van gebouwen als het “groene erfgoed” van natuurlijke omgevingen in beschouwing te nemen. Wanneer we naar beide soorten kijken, leggen we vooral de nadruk op de samenhang tussen deze twee aspecten: de interactie tussen gebouwen (rood) en hun omgeving (groen).

Het gaat niet alleen om het behouden van historische gebouwen, maar ook om het herwaarderen van de relatie tussen deze gebouwen en hun omringende groene ruimten.

Door deze benadering proberen we niet alleen het historische karakter van gebouwen te behouden, maar ook de groene context te versterken. Nieuwe ensembles zouden moeten fungeren als voorbeelden van hoe gebouwd erfgoed en natuurlijke omgevingen op een harmonieuze manier kunnen samenwerken. Dit kan leiden tot een verrijking van de ruimtelijke beleving, het bevorderen van duurzaamheid en het stimuleren van een gezonde leefomgeving.

. Cartografie  . Communicatie  . Publicaties  . onderzoek

Gerelateerde projecten: