Fogelsanghstate in Veenklooster is een unieke locatie, waarin gebouwen, interieur, park en omliggend landschap verenigd zijn. In 2015 heeft Noordpeil de historische ontwikkeling en de bijzondere kwaliteiten van het uitgestrekte landschapspark in beeld gebracht. Het noordelijke deel van het landschapspark is ontworpen door L.P. Roodbaard, de aanleg rond 1850 is ontworpen door zijn opvolger Lambertus Vlaskamp. Dankzij het vastleggen van historische en ruimtelijke kenmerken is een toekomstbeeld met maatregelenplan ontwikkeld.

Voor informatie:
Jelmer Bokma

Jelmer Bokma

DTP-er/Cartografie