2. GROENBLAUWE KOERS

Belangrijk onderdeel voor de uitwerking van de visie is het bepalen van de identiteit van het groen in relatie tot de bodem en het reliëf. Hiervoor wordt gewerkt met de zogenaamde DNA-methodiek, die structuren van groen (beplanting), blauw (water), grijs (wegen) en rood (gebouwen) en hun relatie tot elkaar in beeld brengt. Met het ontrafelen van de karakteristieke kernkwaliteiten in deze vier verschillende lagen wordt de historische structuur en identiteit van de gemeente Ede in beeld gebracht. De DNA-kaart wordt verder uitgewerkt op basis van het Actueel Hoogtebestand en vier tijdslagen die relevant zijn voor het bepalen van de groeilagen van het groene Ede. Vanuit die identiteitskaart in combinatie met de hoogtekaart wordt het robuuste raamwerk bepaald. Het verbinden van deze hoogten en laagten.

Op basis daarvan wordt vanuit kaart Duurzaam DNA Ede, waarbij ook het groenblauwe raamwerk vanuit de identiteit wordt bepaald in combinatie met hoge en lager gelegen gebieden. Dit is relevante informatie voor de uitwerking van beleidsthema’s, zoals bijvoorbeeld de klimaatadaptatie (hemelwater). Om de kwaliteit, de herkenbaarheid en de samenhang van het groenblauwe raamwerk te versterken is het van belang voort te bouwen op de historische identiteit.

IDENTITEIT
ROBUUST GROEN-BLAUW RAAMWERK
Menu