ONDERZOEK | ADVIES | ONTWERP
GROENE HERITAGE
adviesbureau voor groen erfgoed

Adviesbureau

Groene Heritage is een adviesgroep met expertise op het gebied van cultuurhistorie, landschaps- en architectuurhistorie, historische geografie, landschapsarchitectuur en (bos)beheer. Vanuit het toegepaste onderzoek richten we ons op relevante, actuele vraagstukken over het behoud, beheer en benutten van (groen) erfgoed. Daarbij werken we op verschillende schaalniveaus: van de schaal van cultuurlandschappen tot de schaal van historische tuinen en parken.

DNA van het groene erfgoed

In ons werk vormt het verhaal van het verleden het uitgangspunt: we gaan uit van het DNA van het groene erfgoed en de karakteristieke kenmerken van de historische landschappen, parken en tuinen en monumentale dorpen en steden. Veel belang hechten we aan het verbinden van de historische, huidige en toekomstige situatie. Dit doen we door onderzoek te combineren met uitvoering en daarbij altijd aandacht te schenken aan publieksbereik. Hiervoor ontwikkelen we nieuwe verhaallijnen, realiseren we inspirerende eindproducten met hoogwaardige cartografische visualisatie en werken we graag samen werken met bewoners, eigenaren, ondernemers en beleidsmakers. Gezamenlijk delen we nieuwe verhalen en ontsluiten we de potentiele mogelijkheden van het groene erfgoed.

onze kennis

Onze kennis zetten we in voor historische onderzoeken, herstelplannen, waardestellingen en toegepast onderzoek. Daarnaast hebben we ervaring met het initiëren van projecten, zijn we bekend met subsidieregelingen en fondsen en kunnen we ideeën omzetten in concrete en financieel gedekte projecten.

PROJECTEN

Groene Parels in Overijssel

Overijssel heeft een unieke collectie van parken en tuinen, die hier in een periode van 1780 tot 1830 bij buitenplaatsen en landgoederen werd aangelegd. In deze collectie schuilen bijzondere verhalen van prachtige locaties in een gevarieerd landschap, van toonaangevende tuinarchitecten en bijzondere opdrachtgevers, van stadsparken en buitenplaatsen en van diverse ontwerptekeningen en gedetailleerde oude kaarten.

Aan de hand van oude kaarten en nieuwe verhalen wordt u in deze publicatie meegenomen in de bijzondere wereld van het groene erfgoed.

Van Grafheuvels tot Heerlijkheid

Steenwijkerland bestaat uit een bijzonder gevarieerd cultuurlandschap met vele aardkundige, archeologische, landschappelijke en cultuurhistorische schatten, waaronder een aantal havezaten, landgoederen en buitenplaatsen.

In dit project zijn de historische ontwikkeling en ruimtelijke karakteristieken van de landschapsparken van Heerlijkheid De Eese (Eesveen), buitenplaats Huize De Bult (De Bult), landgoed De Oldenhof ( Vollenhove), havezathe Oldruitenborgh (Vollenhove) en Villa Rams Woerthe (Steenwijk) onderzocht, gedeeltelijk hersteld en waar mogelijk beter toegankelijk gemaakt. Op basis van het historisch en ruimtelijk onderzoek zijn voor de vijf parken brochures opgesteld voorzien van wandelkaarten en historische informatie over de locaties. Bij De Eese en De Oldenhof heeft het project bovendien geleid tot herstelwerkzaamheden aan de landschapsparken.

Het project, waarin onderzoek, uitvoering en publieksbereik is gecombineerd, is gehonoreerd door bijdragen van de Provincie Overijssel in het kader van ‘Het Verhaal van Overijssel’, de Gemeente Steenwijkerland, het Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof- Coldeweij Fonds, De Eese BV en de Stichting Oldenhof.